Фільтраваць
Рэгіён

Навінкі фонду

Новы замак : літаратурны альманах. Гродна. ММХІІ / укл. С. Астравец. - Мінск : Кнігазбор, 2012. - 248 с.

Дадатковая інфармацыя

Борсук, Л.І. Музычная эстэтыка Беларусі ХІ-ХVІІ стагоддзяў. - Брэст : Альтернатива, 2012. - 200 с.

Дадатковая інфармацыя

Віцязь, С.П. Прусы і яцвягі ранняга сярэднявечча : этнакультурныя трансфармацыі ў Верхнім Панямонні / навук. рэд. С.Я. Расадзін. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — 411 с.

Дадатковая інфармацыя

Лісейчыкаў, Д.В. Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 гг. - Мінск : Медысонт, 2011. - 198 с.

Дадатковая інфармацыя

Православие в духовной жизни Беларуси : сборник материалов II Междунар. науч.-практ. конф. ; Брест, 4-5 мая 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина. - Брест : БрГУ, 2012. - 156 с.

Дадатковая інфармацыя

Старонка 64 з 80