Аўторак, 20 Ліпень 2021 16:01

Берасцейская скарбніца

Берасцейская скарбніца  альманах  Брэсцкае абласное аддзяленне ГА Саюз пісьменнікаў Беларусі. - Брэст  Альтернатива, 2018— Вып. 3  [рэдактар-укладальнік С. С. Мартынюк]. - 2020. - 201 с.

ISBN 978-985-521-704-7


У трэцім выпуску альманах прадстаулены новыя творы пісьменнікау Берасцейшчыны, у тым ліку паэзія, проза, публіцыстыка. Першы раздел прысвечаны 75-годдзю Вялікай перамогі. Творы мясцовых аутарау прасякнуты любоую да Бацькаушчыны, павагай да
мінулага і духоунага багацця нашага народу.
Кніга разлічана на шырокае кола чытачоу.

Дадатковая інфармацыя

Чытаць 591 разоў