Панядзелак, 19 Жнівень 2019 10:34

Асоба, непадуладная часу

“Асоба, непадуладная часу”. Творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце сусветнай культуры: да 220-годдзя з дня нараджэння пісьменніка : зб. матэрыялаў Міжнар. навук. канф., Брэст, 20 снеж. 2018 г. / Брэсц. дзярж. тэхн. ун-т ; рэдкал.: Н.М. Борсук, [і інш.] ; пад агул. рэд. Ю.М. Чагайды. – Брэст : БрДТУ, 2018. – 91 с.

У збонік увайшлі матэрыялы канферэнцыі прысвечаныя творчасці А. Міцкевіча, а таксама прадстаўлены даследаванні па вывучэнні мовы и літаратурнай спадчыны сучаснікаў і паслядоунікаў письменніка, 220-годдзе якога адзначаецца ў 2018 годзе.

Дадатковая інфармацыя

Чытаць 715 разоў