Пятніца, 02 Сакавік 2018 12:29

2 сакавіка 2018 года — 65 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Максімавіча Цыркунова (1953), вучонага ў галіне інфекцыйных хвароб, доктара медыцынскіх навук

Уладзімір Максімавіч Цыркуноў нарадзіўся 2 сакавіка 1953 года ў г. п. Целяханы Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці ў сям’і служачых. Маці была медыцынскай сястрой, у час Вялікай Айчыннай вайны працавала ў ваенным палявым шпіталі. Уладзімір Цыркуноў закончыў мясцовую сярэднюю школу (1970), працаваў, служыў у Савецкай арміі (1971–1973).

 

Пасля дэмабілізацыі Уладзімір Цыркуноў паступіў у Віцебскі медыцынскі інстытут, затым па сямейных абставінах перавёўся ў Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут. У 1979 годзе паспяхова скончыў урачэбны факультэт інстытута. Таленавітага выпускніка пакінулі ў клінічнай ардынатуры на кафедры інфекцыйных захворванняў.

У 1979–1981 гадах У. М. Цыркуноў — клінічны ардынатар на кафедры інфекцыйных хвароб, у 1981–1988 гадах — асістэнт. У 1986 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю. У 1988–1990 гадах — дацэнт, з 1990 года — прафесар. З 1990 года па 1998 год — загадчык кафедры інфекцыйных захворванняў урачэбнага факультэта. У 1992 годзе абараніў доктарскую дысертацыю «Клініка-патагенетычныя аспекты і тэрапія віруснага гепатыта В у асоб, якія злоўжываюць алкаголем», стаў доктарам медыцынскіх навук. З 1998 года — загадчык кафедры інфекцыйных захворванняў з курсам дзіцячых інфекцый Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Пад кіраўніцтвам У. М. Цыркунова ў 1988 годзе быў арганізаваны абласны, а ў 1993 годзе і рэспубліканскі гепаталагічныя дыягнастычныя цэнтры. Дзякуючы Уладзіміру Максімавічу ў Гродне праведзены першы Міжнародны сімпозіум па гепаталогіі (1994). Гэтая навуковая сустрэча пасля стала традыцыйнай: для ўдзелу ў дыскусіях па пытаннях гепаталогіі вучоныя з розных краін свету прыязджалі ў 1996, 1998, 2000 і наступных гадах.

Арганізаваў навукова-педагагічную школу па гепаталогіі. Пад яго кіраўніцтвам абаронена 7 кандыдацкіх дысертацый. З’яўляецца ўрачом вышэйшай катэгорыі, аўтарам больш за 700 навуковых прац, 17 вынаходніцтваў, звыш 70 рацыяналізатарскіх прапаноў, 3 канцэпцый, 3 новых уласцівасцей вядомых з’яў, 12 кніг.

У. М. Цыркуноў — член-карэспандэнт Беларускай акадэміі медыцынскіх навук (1997) і член Нью-Йоркскай акадэміі. Узнагароджаны Граматай Вярхоўнага Савета БССР, знакамі «Изобретатель СССР», «Отличник здравоохранения», медалём Францыска Скарына (2010), граматай Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях, Ганаровымі граматамі выканаўчых камітэтаў Гродзенскага абласнога, гарадскога і раённага Саветаў дэпутатаў. 10 кастрычніка 2017 года яму прысвоена ганаровае званне «Заслужаны дзеяч навук Рэспублікі Беларусь».

 

Матэрыял падрыхтаваны ў 2018 г. Івацэвіцкай раённай бібліятэкай імя П. Пестрака. Вазнішчык Вольга Мікалаеўна, бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі

 

 

Працы У. М. Цыркунова

 1. Хворик, Д. Ф. Способ прогноза эффективности этиотропной терапии и контроля излечённости хронической хламидийной инфекции / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, С. А. Костюк ; заявитель ГрГМУ ; заяв. 29.12.08. – Уведомление № а 20081705 от 23.03.09. – Минск, 2009. – 1 с.

 2. Хворик, Д. Ф. Способ лечения болезни Рейтера : пат. № 12046 / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, Д. Е. Конкин ; заявитель УО «ГрГМУ». – № а 20070670 ; заявл. 01.06.07 ; опубл. 30.06.09 // Афіцыйны бюлетэнь / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. 2009. № 3. С. 57.

 3. Хворик, Д. Ф. Показатели клеточного звена иммунитета и цитокинового статуса больных хроническим урогенитальным хламидиозом / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, М. В. Горецкая, О. Е. Кузнецов // Медицинская панорама. 2009. № 7. С. 14–17.

 4. Способ прогнозирования эффективности этиотропной терапии и контроля излечённости хронического урогенитального хламидиоза : инструкция по применению № 086–0909 : утв. 14.09.2009 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; сост. Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов. – Гродно, 2009. – 12 с.

 5. Полещук, Н. Н. Культуральный, иммунонологический и морфологический контроль лечебного эффекта антигенного препарата из С.trachomatis на модели экспериментальной хламидийной инфекции / Н. Н. Полещук, Д. Ф. Хворик, Н. Н. Капитулец, С. П. Капитулец, Л. В. Рубакин, Р. Е. Лис, В. М. Цыркунов // Медицинская панорама. 2009. № 7. С. 28–34.

 6. Хворик, Д. Ф. Формирование иммунитета при хламидийной урогенитальной инфекции в эксперименте / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов [и др.] // Здравоохранение. 2008. № 9. С. 61–64.

 7. Хворик, Д. Ф. Современные подходы к диагностике болезни Рейтера / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, Д. Е. Конкин // Актуальные вопросы инфекций, передаваемых половым путём : материалы II междунар. симп., Гродно, 23 окт. 2008 г. / редкол.: Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов. Гродно : ГрГМУ, 2008. С. 96–99.

 8. Хворик, Д. Ф. Оценка иммунного ответа при экспериментальном хламидиозе / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, Д. Е. Конкин // Журнал Гродненского медицинского университета. 2008. № 3. С. 80–83.

 9. Хворик, Д. Ф. Молекулярно-биологические критерии оценки активности инфекционного процесса при хламидийной инфекции / Д. Ф. Хворик, С. А. Костюк, В. М. Цыркунов, Д. Е. Конкин // Здравоохранение. 2008. № 4. С. 64–68.

 10. Хворик, Д. Ф. Комбинированная терапия хламидиоиндуцированной артропатии / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов [и др.// Актуальные вопросы инфекций, передаваемых половым путём : материалы II междунар. симп., Гродно, 23 окт. 2008 г. / редкол.: Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов. Гродно : ГрГМУ, 2008. С. 99–103.

 11. Хворик, Д. Ф. Клинические проявления хламидийной инфекции при различных серотипах и молекулярно-биологических характеристиках С.trachomatis / Д. Ф. Хворик, С. А. Костюк, В. М. Цыркунов // Здравоохранение. 2008. № 5. С. 52–56.

 12. Хворик, Д. Ф. Клинико-лабораторная характеристика и лечение хламидиоиндуцированной артропатии / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, С. А. Костюк // Современные проблемы инфекционной патологии человека : сб. науч. Трудов / ГУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии». Минск : Белпринт, 2008. Вып. 1. С. 265–270.

 13. Хворик, Д. Ф. Диагностическая ценность антител к белкам теплового шока С.trachomatis при урогенитальном хламидиозе / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, С. А. Костюк // Здравоохранение. 2008. № 6. С. 62–65.

 14. Хворик, Д. Ф. Активность инфекционного процесса у женщин с урогенитальным хламидиозом в сочетании с бесплодием / Д. Ф. Хворик, Л. В. Царикович, А. А. Гулинский // Актуальные вопросы инфекций, передаваемых половым путём : материалы II междунар. симп., Гродно, 23 окт. 2008 г. / редкол.: Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов. – Гродно : ГрГМУ, 2008. С. 93–96.

 15. Способ лечения осложнённых форм хронической хламидийной инфекции : инструкция по применению № 081–0808 : утв. 03.10.2008 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; сост. Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов, Д. Е. Конкин. – Гродно, 2008. – 10 с.

 16. Молекулярно-биологическая диагностика хламидиоза : требования по качеству и ошибки диагностики : инструкция по применению № 168–1206 : утв. 18.09.2007 / Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; сост. В. М. Цыркунов, С. А. Костюк, Д. Ф. Хворик // Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний : сб. инструктивно-метод. док. – Минск, 2007. – Вып. 8, т. 4. – С. 148–161.

 17. Хворик, Д. Ф. Проявления хламидийной инфекции у женщин / Д. Ф. Хворик, С. А. Костюк, В. М. Цыркунов, Д. Е. Конкин // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2006. № 2. С. 62–64.

 18. Хворик, Д. Ф. Программа междисциплинарного реагирования на инфекции, передаваемые половым путём (выявление, диагностика, лечение, диспансеризация, профилактика) / Д. Ф. Хворик, В. М. Цыркунов // Медико-социальные аспекты ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов и инфекций, передаваемых половым путём : материалы научно-практ. респ. конф., Минск, 10 нояб. 2006 г. Минск, 2006. С. 134–138.

 19. Семёнов, В. М. Хламидийная инфекция / В. М. Семёнов, Д. М. Семёнов, Д. Ф. Хворик, Ю. А. Бажин, В. М. Козин, Т. И. Дмитраченко, А. В. Томчина, И. А. Воробъёв, Н. В. Антонова, А. Н. Городович, В. М. Цыркунов ; Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : [б. и.], 2005. – 206 с.

 

Аб жыцці і дзейнасці У. М. Цыркунова

 

 1. Цыркуноў Уладзімір Максімавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. Мінск, 2003. Т. 17. С. 151–152.

 2. Цыркунов Владимир Максимович // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Минск, 2009. Т. 1, кн. 2. С. 452.

 3. Циркунов Владимир Максимович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 7 т. Минск, 2008. Т. 7. С. 486.

 4. Цыркунов Владимир Максимович // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ. 2006. Минск, 2006. Вып. 3. С. 396.

 5. Цыркунов Владимир Максимович // Заведующие кафедрами и профессора Гродненского государственного медицинского (института) университета (1958–2003) / под ред. П. В. Гарелика, Е. М. Тищенко. Гродно : ГрГМУ, 2003. С. 188–189.

 6. Цыркуноў Уладзімір Максімавіч // Памяць. Івацэвіцкі раён : гіст.-дакум. хроніка. Мінск, 1997. С. 460.

 7. Цыркунов Владимир Максимович : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / сост. Л. А. Климко. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – 180 с.

 8. Бобрык, В. Як выгадаваць доктара навук? / В. Бобрык // Івацэвіцкі веснік. 2017. 10 лістапада. С. 4–5.

 9. Крэк, С. Наш земляк Уладзімір Цыркуноў — заслужаны дзеяч навук Беларусі / С. Крэк // Івацэвіцкі веснік. 2017. 17 кастрычніка. С. 5.

 10. Бобрык, В. Прафесар медыцыны Уладзімір Цыркуноў і род урачоў / В. Бобрык // Івацэвіцкі веснік. 2017. 21 ліпеня. С. 5.

 11. Доктор медицинских наук, профессор В. М. Цыркунов человек, врач, ученый, учитель // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2013. № 1. С. 102106.

 12. Владимир Максимович Цыркунов : к 60-летию со дня рождения // Здравоохранение. 2013. № 3. С. 74.

 13. Необычный праздник в Телеханах : [чествование знаменитых земляков, прославивших посёлок, в т. ч. В. М. Цыркунова] // Івацэвіцкі веснік. 2012. 2 жніўня.

 14. Карлюкевіч, А. Знічкі Айчыны : Целяханы : [звесткі аб жыцці і творчасці У. М. Цыркунова] / Алесь Карлюкевіч // Голас Радзімы. 2010. 10 чэрвеня.

 15. Владимир Максимович Цыркунов : [к юбилею профессора] // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2003. № 1. С. 103.

Дадатковая інфармацыя

Чытаць 658 разоў Апошняя змена Аўторак, 31 Сакавік 2020 11:31