Аўторак, 13 Май 2014 12:41

12 сакавіка 2014 г. – 85 гадоў з дня нараджэння (1929) Уладзіміра Гаўрылавіча Колба, вучонага ў галіне клінічнай біяхіміі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

Уладзімір Гаўрылавіч Колб нарадзіўся 12 сакавіка 1929 года ў вёсцы Лемяшэвічы Пінскага павета Палескага ваяводства (цяпер Пінскага раёна Брэсцкай вобласці).

З адзнакай закончыў Пінскую фельчарска-акушэрскую школу і ў 1949 годзе паступіў у Мінскі медыцынскі інстытут. З другога курса захапіўся навукова-даследчай працай і актыўна займаўся ў навуковым гуртку пры кафедры агульнай хіміі пад кіраўніцтвам вучонага-хіміка Вадзіма Аляксандравіча Бандарына (1909–1985).

 

Пасля заканчэння інстытута ў 1955 годзе Уладзімір Колб быў прыняты ў аспірантуру на кафедру біяхіміі. Кандыдацкую дысертацыю абараніў у 1960 годзе, працуючы старшым навуковым супрацоўнікам Беларускага навукова-даследчага інстытута туберкулёзу. З гэтага часу займаўся арганізацыяй лабараторнай службы ў процітуберкулёзных установах БССР. З 1967 года – галоўны спецыяліст па клінічнай лабараторнай дыягностыцы рэспублікі.

 

У 1970 годзе Уладзімір Гаўрылавіч абараніў доктарскую дысертацыю на тэму«Биохимические и биофизические аспекты изучения реактивности организма при туберкулёзе».

 

У. Г. Колб упершыню арганізаваў у рэспубліцы 6 абласных, Мінскае гарадское і Рэспубліканскае навуковыя таварыствы ўрачоў-лабарантаў. У 1970 годзе ў Беларускім інстытуце ўдасканалення ўрачоў ім арганізавана кафедра клінічнай лабараторнай дыягностыкі, якой ён нязменна кіраваў на працягу 29-ці гадоў.

 

У 1972 годзе загадчыку кафедры У. Г. Колбу было прысвоена вучонае званне прафесара, а ў 1990 годзе– Заслужанага дзеяча навукі БССР. Сярод вучняў Уладзіміра Гаўрылавіча тры доктары і 12 кандыдатаў медыцынскіх і біялагічных навук.

 

Сярод асноўных напрамкаў яго навуковай дзейнасці вылучаюць: праблемы рэактыўнасці арганізма пры туберкулёзе, арганізацыя лабараторнай службы ў медыцынскіх установах рэспублікі.

 

У. Г. Колб – аўтар 360 навуковых прац па біяхіміі і імуналогіі, лёгачнай і сардэчнай паталогіі, дыягностыцы і метадах даследавання ў нефралогіі і ўралогіі, хірургічных захворванняў, у тым ліку 10 манаграфій і 28 метадычных рэкамендацый; сааўтар 12 пасведчанняў на вынаходствы і 38 пасведчанняў на рацпрапановы. Аўтар манаграфій “Биофизические аспекты реактивности организма при туберкулёзе” (1971, 1974), “Справочник по клинической химии” (у сааўтарстве, 1982), “Методы исследования в нефрологии и урологии” (у сааўтарстве, 1992), даведачнай дапамогі “Лабораторная диагностика хирургических заболеваний” (у сааўтарстве, 1993), дапаможнікі для ўрачоў-лабарантаў “Клиническая биохимия” (у сааўтарстве, 1993).

 

Неаднаразова ўдзельнічаў у міжнародных, усесаюзных, рэспубліканскіх з’ездах, канферэнцыях і семінарах.

 

На працягу 25-ці гадоў У. Г. Колб быў галоўным спецыялістам па клінічнай лабараторнай дыягностыцы рэспублікі, 29 гадоў выбіраўся старшынёй, а затым прэзідэнтам Беларускага навукова-практычнага таварыства спецыялістаў клінічнай лабараторнай дыягностыкі.

 

Кіраваў правядзеннем пяці Рэспубліканскіх з’ездаў, больш за 40 пленумаў, канферэнцый, сімпозіумаў, семінараў. Выбіраўся старшынёй, прэзідэнтам Беларускага навукова-практычнага таварыства спецыялістаў клінічнай лабараторнай дыягностыкі, членам праўлення Усесаюзнага навуковага таварыства. З 1992 года – член Савета навуковага таварыства клінічнай лабараторнай дыягностыкі краін СНД.

 

У. Г. Колб – член рэдкалегіі часопіса “Здравоохранение” і рэдакцыйнага савета часопіса “Клиническая лабараторная диагностика” (Масква), праўлення Беларускага біяхімічнага таварыства, Прэзідыума Савета навуковых таварыстваў, член трох спецыялізаваных Саветаў па абароне дысертацый і Рэспубліканскіх атэстацыйных камісій, з’яўляўся старшынёй секцыі медыка-біялагічных навук і членам бюро Рэспубліканскага міжведамаснага навуковага савета па развіцці фундаментальных даследаванняў для медыцыны пры Акадэміі Навук БССР.

 

За заслугі ў развіцці аховы здароўя, актыўную навукова-педагагічную і арганізатарскую дзейнасць прафесар У. Г. Колб узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, значком “Выдатніку аховы здароўя”, медалём “Ветэран працы”, яму прысвоена ганаровае званне “Заслужаны дзеяч навукі БССР”. Мае шэраг падзяк і Ганаровых грамат ад міністэрстваў аховы здароўя СССР, Рэспублікі Беларусь і БелМАПО.

 

 

 

Матэрыял падрыхтаваны ў 2014 г. Пінскай цэнтральнай раённай бібліятэкай імя Я. Янішчыц. Станкевіч Клаўдзія Аляксандраўна, бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі

 

 

 

1.     Колб, В. Г. Исследование прижизненных физико-химических свойств и реактивности кожи : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук / В. Г. Колб ; Мин. гос. мед. ин-т. Минск, 1959. 18 с.

 

2.     Вопросы лабораторной диагностики: тезисы докладов к 1-й республиканской конференции врачей-лаборантов (декабрь 1968 г.) / [редкол. : В. Г. Колб (отв. ред.) и др.]. Минск, 1968. 130 с.

 

3.     Колб, В. Г. Биохимические и биофизические аспекты изучения реактивности организма при туберкулезе : автореф. дис. д-ра мед. наук / В. Г. Колб ; НИИ эксперим. и клинич. медицины. Вильнюс, 1969. 49 с.

 

4.     Колб, В. Г. Биофизические аспекты реактивности организма при туберкулезе / В. Г. Колб. Минск : Беларусь, 1974. 136 с.

 

5.     Вопросы лабораторной диагностики : тезисы докладов I республиканского съезда врачей-лаборантов (май 1975 г.) / [редкол.: В. Г. Колб (отв. ред.) и др.]. Минск, 1975. 244, [1] с.

 

6.     Колб, В. Г. Клиническая биохимия : пособие для врачей-лаборантов / В. Г. Колб, В. С. Камышников. Минск : Беларусь, 1976. 312 с.

 

7.     Вопросы лабораторной диагностики : тезисы докладов IIреспубликанского съезда врачей-лаборантов (октябрь 1981 г.) / [редкол.: В. Г. Колб (отв. ред.) и др.]. Минск, 1981. 198 с.

 

8.     Колб, В. Г. Справочник по клинической химии / В. Г. Колб, В. С. Камышников. 2 изд., перераб. Минск : Беларусь, 1982. 366 с.

 

9.     Колб, В. Г. Клинико-биохимические исследования в педиатрии / В. Г. Колб, В. С. Данильчик ; Белорусский гос. ин-т усовершенствования врачей Минздрава СССР, каф. клинической лабораторной диагностики. Минск, 1982. 366 с.

 

10.                       Зелезинская, Г. А. Витамины и возраст / АН БССР, Сектор геронтологии / Г. А. Зелезинская ; науч. ред. В. Г. Колб. Минск : Наука и техника, 1983. 75, [3] с.

 

11.                       Чиж, А. С. Методы исследования в нефрологии и урологии / А. С. Чиж, В. С. Пилотович, В. Г. Колб. Минск : Вышэйшая школа, 1992. 415 с. : ил. Библиогр.: С. 409.

 

12.                       Четвертый научный съезд специалистов по клинической лабораторной диагностике Республики Беларусь : тезисы докл., 17–18 сент. 1992 г. / редкол. : В. Г. Колб (отв. ред.) и др. Гродно, 1992. 232 с.

 

13.                       Колб, В. Г. Лабораторная диагностика хирургических заболеваний : справочное пособие / В. Г. Колб, В. С. Камышников. Минск : Вышэйшая школа, 1993. 186 с.

 

14.                       Нефрология и урология : учебное пособие / А. С. Чиж, В. С. Пилотович, В. Г. Колб. Минск : Книжный дом, 2004. 462, [1] с.

 

15.                       Баратова, Л. А. Тритиевая планиграфия биологических макромолекул / Л. А. Баратова ; отв. ред. А. В. Шишков. Москва : Наука, 1999. 174, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. (среди авт. : В. Г. Колб, (доктор мед. наук)). Библиогр. в конце глав.

 

16.                       Колб Уладзімір Гаўрылавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. Мінск, 2004. Т. 8. С. 388.

 

17.                       Колб Владимир Гаврилович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 7 т. Минск, 2007. Т. 4. С. 138.

 

18.                       Колб Владимир Гаврилович // Учёные Пинщины :[справ. издание] / авт.-сост. : И. А. Кибак, П. Н. Синкевич, В. В. Василевицкий. Пинск : Пинская региональная типография, 2012. С. 63.

 

19.                       Колб Уладзімір Гаўрылавіч // Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Пінскага раёна. Мінск, 2003. С. 484.

 

20.                       Колб Владимир Гаврилович // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Люди дела. Минск : Энциклопедикс, 1999. С. 174–175.

 

21.      Демидчик, Ю. Е. Кафедре клинической лабораторной диагностики Белорусской медицинской академии 
последипломного образования 40 лет : [упоминается Владимир Гаврилович Колб] / Ю. Е. Демидчик //
Медицина. 2010. № 1. С. 28–30.
22.      12 марта – 80 лет со дня рождения Владимира Гавриловича Колба // Здравоохранение Беларуси. 
Знаменательные и юбилейные даты. 2009 : спец. выпуск информ. сборника, посв.
90-летию со дня основания Министерства здравоохранения Республики Беларусь /
сост. : Н. Ф. Змачинская, Л. В. Хлус. Минск, 2009. С. 53.
23.      Колб Владимир Гаврилович (биохимия, гематология; 19290312) // Руководители, заведующие кафедрами,
профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931–2006) /
ред. комиссия : Г. Я. Хулуп [и др.]. Минск : БелМАПО, 2006. С. 135–136.

 

24.  О награждении В. Г. Колба Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь : Постановление Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от 13 июня 2003 г. № 478-ПСР2 // Банк данных «Законодательство Республики Беларусь».

 

25.                       Владимир Гаврилович Колб : (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. 1999. № 3. С. 59.

 

26.                       Ученый, организатор, педагог : [доктор медицинских наук, профессор В. Г. Колб] // Пинская неделя. 1999. 26 марта.

 

27.                       Колб Владимир Гаврилович // Пинская неделя. 1997. 24 янв.

 

28.                       Патенты автора. Колб Владимир Гаврилович : (11 патентов). – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/ byauthors/1412203/

 

Дадатковая інфармацыя

Чытаць 1414 разоў Апошняя змена Пятніца, 10 Красавік 2020 11:55